Zamówienia publiczne - ogłoszenia

Tytuł Data publikacji
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z obiektów MOSRiR Szczecin w 2023 roku, część 2 2023/05/29
Modernizacja zaplecza sanitarnego basenu olimpijskiego w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu MOSRiR/4/23 2023/05/19
Modernizacja zaplecza sanitarnego basenu olimpijskiego w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu MOSRiR/3/23 2023/04/25
Modernizacja zaplecza sanitarnego basenu olimpijskiego w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu MOSRiR/2/23 2023/04/05
Ochrona komunalnych obiektów sportowych będących w zarządzie MOSRiR w 2023 r., część 1 2023/02/01
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2023 roku 2023/01/12
Świadczenie usługi utrzymania czystości oraz obsługa szatni w Kompleksie Sportowym Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie, część 1 2022/12/08
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów MOSRiR w 2023 roku 2022/12/08
Usługi ratownictwa wodnego wyznaczonych obszarów wodnych w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie w 2023 r., część 1 2022/12/01
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów MOSRiR w 2023 r. 2022/11/22
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z obiektów MOSRiR Szczecin w 2023 roku, część 1 2022/11/16
Usługi ratownictwa wodnego wyznaczonych obszarów wodnych w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie w 2022 r. 2022/05/25
Usługi sprzątania w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie w 2022 r. 2022/04/29
Wymiana i modernizacja złoża filtracyjnego w systemie oczyszczania i filtracji wody w basenie olimpijskim Szczecińskiego Domu Sportu w Szczecinie 2022/03/31
Ochronę komunalnych obiektów sportowych będących w zarządzie MOSRiR 2022/01/19
Zawarcie umowy prosumenckiej przez MOSRiR na energię elektryczną 2022/01/13
Plan postępowań 2022 rok 2022/01/13
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Wł. Nehringa 69 w Szczecinie 2021/12/29
Zawarcie umowy prosumenckiej przez MOSRiR na energię elektryczną na obiekt Netto Arena ul.Wł. Szafera 3,5,7 na rok 2022 2021/12/29
Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową boiska i małą architekturą przy ul. Kolonistów Osiedla Bukowa w Szczecinie 2021/12/15
Zawarcie umowy prosumenckiej przez MOSRiR na energię elektryczną na obiekt Netto Arena ul.Wł. Szafera 3,5,7 na rok 2022 2021/12/10
Utrzymianie czystości w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie w 2022 roku 2021/11/26
Plan postepowań na rok 2021 2021/05/31