Zamówienia publiczne - ogłoszenia

Tytuł Data publikacji
Przegląd okresowy sieci i instalacji elektrycznych oraz instalacji niskoprądowych na terenie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie 2024/07/11
Świadczenie usługi utrzymania czystości w Obiekcie Sportowym Szczeciński Dom Sportu przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie w roku 2024. Część 2 2024/06/10
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z obiektów MOSRiR Szczecin w 2024 roku, część 2 2024/06/07
Ochrona obiektów sportowych MOSRiR w Szczecinie w 2024 roku. Część 2. 2024/05/20
Zakup kabin z fotelami na Stadion Miejski im. Floriana Krygiera w Szczecinie 2024/05/07
Świadczenie usługi ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej w Obiekcie Sportowym Szczeciński Dom Sportu przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie w roku 2024. Część 2. 2024/04/27
Budowa trybuny tymczasowej na obiekcie sportowym Skolwin ul. Stołczyńska 104 w Szczecinie. Etap II. 2024/04/19
Świadczenie usługi serwisowania urządzeń klimatyzacji i wentylacji, zamontowanych i eksploatowanych na terenie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie 2024/03/20
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 roku 2024/03/15
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2024 roku_aktualizacja 2024/03/15
Budowa trybuny tymczasowej na obiekcie sportowym Skolwin ul. Stołczyńska 104 w Szczecinie 2024/03/14
Świadczenie usługi utrzymania czystości w Kompleksie Sportowym Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie w roku 2024, część 1 2024/01/09
Dostawa i montaż zespołu kontenerowego na budynek socjalno-bytowy na obiekcie sportowym Skolwin ul. Stołczyńska 104 w Szczecinie, MOSRiR/5/24 2023/12/28
Ochrona obiektów sportowych MOSRiR w Szczecinie w 2024 roku. Część 1 2023/12/18
Świadczenie usługi ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej w Kompleksie Sportowym Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie w roku 2024, część 1 2023/12/01
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z obiektów MOSRiR Szczecin w 2024 roku, część 1 2023/12/01
Dostawa i montaż zespołu kontenerowego na budynek socjalno-bytowy na obiekcie sportowym Skolwin ul. Stołczyńska 104 w Szczecinie, MOSRiR/12/23 2023/11/22
Dostawa i montaż zespołu kontenerowego na budynek socjalno-bytowy na obiekcie sportowym Skolwin ul. Stołczyńska 104 w Szczecinie, MOSRiR/10/23 2023/10/16
Ochrona komunalnych obiektów sportowych będących w zarządzie MOSRiR w 2023 r., część 2 2023/09/15
Świadczenie usługi utrzymania czystości w Kompleksie Sportowym Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie, część 2 2023/07/17
Usługi ratownictwa wodnego wyznaczonych obszarów wodnych w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie w 2023 r., część 2 2023/07/17
Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie części działki nr 10/2 z obr. 2009 przy ul. Arkońskiej w Szczecinie 2023/06/23
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z obiektów MOSRiR Szczecin w 2023 roku, część 2 2023/05/29
Modernizacja zaplecza sanitarnego basenu olimpijskiego w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu MOSRiR/4/23 2023/05/19
Modernizacja zaplecza sanitarnego basenu olimpijskiego w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu MOSRiR/3/23 2023/04/25
Modernizacja zaplecza sanitarnego basenu olimpijskiego w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu MOSRiR/2/23 2023/04/05
Ochrona komunalnych obiektów sportowych będących w zarządzie MOSRiR w 2023 r., część 1 2023/02/01
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2023 roku 2023/01/12
Świadczenie usługi utrzymania czystości oraz obsługa szatni w Kompleksie Sportowym Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie, część 1 2022/12/08
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów MOSRiR w 2023 roku 2022/12/08
Usługi ratownictwa wodnego wyznaczonych obszarów wodnych w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie w 2023 r., część 1 2022/12/01
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów MOSRiR w 2023 r. 2022/11/22
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z obiektów MOSRiR Szczecin w 2023 roku, część 1 2022/11/16
Usługi ratownictwa wodnego wyznaczonych obszarów wodnych w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie w 2022 r. 2022/05/25
Usługi sprzątania w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie w 2022 r. 2022/04/29
Wymiana i modernizacja złoża filtracyjnego w systemie oczyszczania i filtracji wody w basenie olimpijskim Szczecińskiego Domu Sportu w Szczecinie 2022/03/31
Ochronę komunalnych obiektów sportowych będących w zarządzie MOSRiR 2022/01/19
Zawarcie umowy prosumenckiej przez MOSRiR na energię elektryczną 2022/01/13
Plan postępowań 2022 rok 2022/01/13
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Wł. Nehringa 69 w Szczecinie 2021/12/29
Zawarcie umowy prosumenckiej przez MOSRiR na energię elektryczną na obiekt Netto Arena ul.Wł. Szafera 3,5,7 na rok 2022 2021/12/29
Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową boiska i małą architekturą przy ul. Kolonistów Osiedla Bukowa w Szczecinie 2021/12/15
Zawarcie umowy prosumenckiej przez MOSRiR na energię elektryczną na obiekt Netto Arena ul.Wł. Szafera 3,5,7 na rok 2022 2021/12/10
Utrzymianie czystości w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie w 2022 roku 2021/11/26
Plan postepowań na rok 2021 2021/05/31