Zarządzenia

Zarządzenie 16/2020 Zarządzenie dyrektora

 

 

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
w Szczecinie

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

NR: 16/2020

Z DNIA

7 maja 2020 r.


w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z otwartych obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie w okresie od dnia 4 maja 2020r. do odwołania.


Nadzór: Dyrektor MOSRiR

Realizacja: Zastępca Dyrektora, Kierownicy obiektów

OTRZYMUJĄ:

wg. rozdzielnika

 

 

Na podstawie §8 ust.1 pkt 2 lit. b) i ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020r., poz. 792), zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. W okresie od dnia 4 maja 2020r. udostępniam nw. obiekty sportowe o charakterze otwartym:

 

 1. Zespół Obiektów Sportowych Tor Kolarski, al. Wojska Polskiego 246 – udostępnieniu podlega jedynie tor kolarski,

 2. Boisko sportowe, ul. Witkiewicza 72,

 3. Kompleks Sportowo – Rekreacyjny, ul. Nehringa 69 (bez zadaszonego boiska ze sztuczną murawą),

 4. Miejski Obiekt Sportowy – ul. Bandurskiego 35,

 5. Obiekt Sportowy Bukowe – ul. Pomarańczowa 31,

 6. Obiekt Sportowy Jezierzyce – ul. Topolowa 2,

 7. Zespół Boisk Sportowych, ul. Paproci 13,

 8. Obiekt Sportowy Skolwin – ul. Stołczyńska 104,

 9. Obiekt Sportowy - Wielgowo ul. Wesoła 1 BA,

 10. Obiekt Sportowy Załom – os. Kasztanowe 100,

 11. Stadion Młodzieżowy – ul. Tenisowa (bez części dzierżawionej).

 

2. Obiekty, o których mowa w ust. 1 udostępnia się na następujących zasadach:

 1. Udostępnienie obiektu następuje po popisaniu umowy z MOSRiR,

 2. Za korzystanie z obiektów pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem korzystania z gminnych obiektów sportowych będących w zarządzie MOSRiR w Szczecinie,

 3. Na każdym obiekcie/boisku może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener,

 4. Obowiązkowa weryfikacja liczby osób korzystających z obiektu/boiska przez pracownika MOSRiR,

 5. Pracownik MOSRiR zobowiązany jest do przestrzegania 15-minutowych odstępów pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających z obiektu/boiska lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających,

 6. Wyłącza się osobom korzystającym z obiektów możliwość korzystania z szatni (poza toaletą),

 7. Osoby korzystające z obiektu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt,

 8. Zaleca się zachowanie możliwie najczęściej dystansu społecznego między osobami przebywającymi na obiekcie, nie mniejszej niż 2m od siebie.

 

§ 2.

 

 1. Obiekt Miejskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne przy ul. Modrej udostępnia się jedynie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność sportową (bez części rekreacyjnej tj. placu zabaw dla dzieci oraz stołów tenisowych) na następujących zasadach:

 1. Udostępnienie obiektu następuje po popisaniu umowy z MOSRiR,

 2. Na każdym obiekcie/boisku może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener,

 3. Obowiązkowa weryfikacja liczby osób korzystających z obiektu przez pracownika MOSRiR,

 4. Pracownik MOSRiR zobowiązany jest do przestrzegania 15-minutowych odstępów pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających z obiektu lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających,

6) Osoby korzystające z obiektu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt,

7) Zaleca się zachowanie możliwie najczęściej dystansu społecznego między osobami przebywającymi na obiekcie, nie mniejszej niż 2m od siebie.

 

§ 3.

 

Obiekty sportowo – rekreacyjne przy ul. Potulickiej, ul. Krakowskiej oraz przy ul. Orlej w Szczecinie, pozostają zamknięte do odwołania.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega upublicznieniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń lub innym widocznym miejscu.

 

  


udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2020/05/12, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - dyrektor, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2020/05/12 08:45:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza 2020/05/12 08:45:05 nowa pozycja