Zarządzenia

Zarządzenie 15/2020 Zarzadzenie dyrektora

 

 

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

NR: 15/2020

Z DNIA

4 maja 2020r.

w sprawie przywrócenia wykonywania zadań przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

Nadzór: Dyrektor MOSRiR

Realizacja: Zastępcy dyrektora, kierownicy obiektów

OTRZYMUJĄ:

według rozdzielnika

 

 

Na podstawie § 7 ust. 3 oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów  dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792)zarządzam, co następuje:

 

§ 1

  1. Od dnia 4 maja 2020 r. odwołuje się ograniczenie wykonywania zadań przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, zwany dalej „MOSRiR” w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji z wyłączeniem zabiegów masaży i hydromasaży.

  2. Świadczenie usług w zakresie rehabilitacji będzie zgodne z Wytycznymi z dnia 28 kwietnia 2020 r. Ministerstwa Rozwoju dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce .

 

§ 2

  1. Od dnia 4 maja 2020 r. odwołuje się ograniczenie wykonywania zadań przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, zwany dalej „MOSRiR” w zakresie prowadzenia usług hotelarskich w Kompleksie Sportowym – Zaplecze Szczecińskiego Domu Sportu.

  1. Świadczenie usług hotelarskich będzie zgodne z Wytycznymi z dnia 28 kwietnia 2020 r. Ministerstwa Rozwoju dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID – 19 w Polsce.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w miejscu ogólnodostępnym dla interesantów poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń lub innym widocznym miejscu

  


udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2020/05/12, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - dyrektor, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2020/05/12 08:28:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza 2020/05/12 08:28:24 nowa pozycja