Zarządzenia

Zarządzenie 17/2020 Zarzadzenie dyrektora

 

 

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
w Szczecinie

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

NR: 17/2020

Z DNIA

18 maja 2020 r.

 

w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z otwartych obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie w okresie od dnia 18 maja 2020r. do odwołania.

 

Nadzór: Dyrektor MOSRiR

Realizacja: Zastępcy Dyrektora, Kierownicy obiektów

OTRZYMUJĄ:

wg. rozdzielnika

 

 

Na podstawie §8 ust.1 pkt 2 lit. b) i ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020r., poz. 878),
zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. W okresie od dnia 18 maja 2020r. udostępniam obiekty sportowe o charakterze otwartym oraz hale i sale sportowe znajdujące się na nw. obiektach sportowych:

 

 1. Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska 16,

 2. Zespół Obiektów Sportowych „Tor Kolarski” al. Wojska Polskiego 246,

 3. Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza 17,

 4. Hala Miejska ul. Twardowskiego 12 B,

 5. Boisko sportowe, ul. Witkiewicza 72,

 6. Kompleks Sportowo Rekreacyjny ul. Nehringa 69,

 7. Miejski Obiekt Sportowy – ul. Bandurskiego 35,

 8. Obiekt Sportowy Bukowe – ul. Pomarańczowa 31,

 9. Obiekt Sportowy Jezierzyce – ul. Topolowa 2,

 10. Zespół Boisk Sportowych, ul. Paproci 13,

 11. Obiekt Sportowy Skolwin – ul. Stołczyńska 104,

 12. Obiekt Sportowy Wielgowo – ul. Wesoła 1 BA,

 13. Obiekt Sportowy Załom – os. Kasztanowe 100,

 14. Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa 38 (bez części dzierżawionej),

 15. Miejski Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska 20.

 

2. Infrastrukturę zewnętrzną o charakterze otwartym udostępnia się na następujących zasadach:

 1. Udostępnienie obiektu następuje po podpisaniu umowy z MOSRiR,

 2. Za korzystanie z obiektów pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem korzystania z gminnych obiektów sportowych będących
  w zarządzie MOSRiR w Szczecinie,

 3. Na każdym obiekcie/boisku może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 14 osób i 2 trenerów, a w przypadku pełnowymiarowych boisk piłkarskich limit osób to 22 osoby oraz 4 trenerów. W przypadku podzielenia boiska pełnowymiarowego na dwie części wówczas na każdej połowie w tym samym momencie na boisku przebywać może 16 osób i 3 trenerów,
  przy zachowaniu 5 metrowej strefy buforowej.

 4. Obowiązkowa weryfikacja liczby osób korzystających z obiektu/boiska przez pracownika MOSRiR,

 5. Pracownik MOSRiR zobowiązany jest do przestrzegania 15-minutowych odstępów pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających
  z obiektu/boiska lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających,

 6. Wyłącza się osobom korzystającym z obiektów możliwość korzystania z szatni (poza toaletą),

 7. Osoby korzystające z obiektu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc
  i opuszczając obiekt,

 8. Zaleca się zachowanie możliwie najczęściej dystansu społecznego między osobami przebywającymi na obiekcie, nie mniejszej niż 2m od siebie.

 

3. Hale i sale sportowe udostępnia się na następujących zasadach:

 1. Udostępnienie obiektu następuje po podpisaniu umowy z MOSRiR,

 2. Za korzystanie z obiektów pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem korzystania z gminnych obiektów sportowych będących
  w zarządzie MOSRiR w Szczecinie,

 3. Na hali/sali może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż:

  1. w przypadku hali/sali o powierzchni do 300m2 – 12 osób i 1 trener,

  2. w przypadku hali o powierzchni do 800m2 – 16 osób i 2 trenerów,

  3. w przypadku hali o powierzchni do 1000m2 – 24 osób i 2 trenerów,

  4. w przypadku hali o powierzchni powyżej 1000m2 – 32 osób i 3 trenerów,

 4. Obowiązkowa weryfikacja liczby osób korzystających z obiektu przez pracownika MOSRiR,

 5. Pracownik MOSRiR zobowiązany jest do przestrzegania 15-minutowych odstępów pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających
  z obiektu lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających,

 6. Wyłącza się osobom korzystającym z obiektów możliwość korzystania z szatni

(poza toaletą),

 1. Osoby korzystające z obiektu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc
  i opuszczając obiekt,

 2. Zaleca się zachowanie możliwie najczęściej dystansu społecznego między osobami przebywającymi na obiekcie, nie mniejszej niż 2m od siebie.

 

§ 2.

 1. Obiekt Miejskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne przy ul. Modrej udostępnia się jedynie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność sportową
  (bez części rekreacyjnej tj. placu zabaw dla dzieci oraz stołów tenisowych)
  na następujących zasadach:

 1. Udostępnienie obiektu następuje po popisaniu umowy z MOSRiR,

 2. Na każdym boisku może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż
  14 osób i 2 trenerów,

 3. Obowiązkowa weryfikacja liczby osób korzystających z obiektu przez pracownika MOSRiR,

 4. Pracownik MOSRiR zobowiązany jest do przestrzegania 15-minutowych odstępów pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających
  z obiektu lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających,

 5. Osoby korzystające z obiektu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc
  i opuszczając obiekt,

 6. Zaleca się zachowanie możliwie najczęściej dystansu społecznego między osobami przebywającymi na obiekcie, nie mniejszej niż 2m od siebie.

 

§ 3.

Obiekty sportowo – rekreacyjne przy ul. Potulickiej, ul. Krakowskiej oraz przy ul. Orlej w Szczecinie, pozostają zamknięte do odwołania.

 

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Dyrektora nr 16/2020 z dnia 7 maja 2020r., w sprawie
w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z otwartych obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie w okresie od dnia
4 maja 2020r. do odwołania.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega upublicznieniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń lub innym widocznym miejscu.

 

 

 

 

 

 

Kierownik działu

Małgorzata Górczewska

Z-ca dyrektora

Marek Gąsior

Dyrektor MOSRiR
Bożena Kowalewska

 


udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2020/05/20, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - dyrektor, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2020/05/22 06:48:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza 2020/05/22 06:48:20 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2020/05/22 06:47:44 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2020/05/20 06:43:21 nowa pozycja