Zarządzenia

Zarządzenie 11/2020 Zarządzenie dyrektora

 

 

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

NR: 11/2020

Z DNIA

1 kwietnia 2020r.

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań prze Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

Nadzór: Dyrektor MOSRiR

Realizacja: Zastępcy dyrektora, kierownicy obiektów

OTRZYMUJĄ:

według rozdzielnika

  Na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zarządzam, co następuje:§ 1


  1. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, zwany dalej „MOSRiR”, podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu zadań przez MOSRiR w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

  2. Wszelkie dokumenty, faktury, wnioski itp. należy składać elektronicznie bądź za pośrednictwem poczty.

  3. Pracownicy MOSRiR realizują niezbędne kontakty z interesantami MOSRIR telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez numery telefoniczne i adresy poczty elektronicznej umieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MOSRiR.


§ 2


Treść niniejszego zarządzenia należy umieścić w miejscu ogólnodostępnym dla interesantów poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń lub innym widocznym miejscu.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  


udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2020/05/12, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - dyrektor, wprowadził/a: Dominik Kulesza, dnia: 2020/05/12 08:52:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dominik Kulesza 2020/05/12 08:52:07 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2020/05/12 08:22:07 modyfikacja wartości
Dominik Kulesza 2020/05/12 08:15:18 nowa pozycja