Archiwum: Nieruchomości - przetargi

pytania i odpowiedzi do przetargu pisemnego nieograniczonego pn.: "Dzierżawa obiektu sportowego przy Alei Wojska Polskiego 127 w Szczecinie"


Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu pisemnego nieograniczonego pn.: „Dzierżawa obiektu sportowego przy Alei Wojska Polskiego 127 w Szczecinie”

 

W związku ze złożonymi pytaniami do ww. przetargu, MOSRiR przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

 

1. Jakie koszty ponosi MOSRiR za energię elektryczną na utrzymanie całego obiektu za cały rok 2017 a w szczególności: proszę podać kwoty za wrzesień, październik, listopad i grudzień 2017r.

Odpowiedź:

W roku 2017 na energię elektryczną, MOSRiR wydał kwotę ok. 93.000 złotych brutto. W tym w miesiącach:

- wrzesień        - ok. 13.500 złotych

- październik    - ok. 10.000 złotych

- listopad         -  ok. 9.000 złotych

- grudzień        -  ok. 8.500 złotych

 

2. Jakie koszty ponosi MOSRiR za wodę i za kanalizację za 2017 r. z uwzględnieniem września, października, listopada i grudnia 2017 r., oraz koszty za wodę ogrodową w okresie letnim 2017 r.?

Odpowiedź:

W roku 2017 zużycie wody wyniosło ok. 13.000 złotych brutto.

Woda bezpowrotnie zużyta  (ogrodowa)  ok. 3.000 złotych  brutto rocznie.

W roku 2017 koszt kanalizacji wynosił ok. 5.300 złotych brutto.

 

3. Jakie koszty ponosi MOSRiR za energię cieplną za 2017 z ciepłowniczej sieci miejskiej?

Odpowiedź:

W okresie od dnia 1.06-31.12.2017r. koszt energii cieplnej wyniósł ok. 49.000 złotych brutto.

 

4. Jakie koszty ponosi MOSRiR za gaz za 2017 r. z dwóch przyłączy gazowych?

Odpowiedź:

Roczny koszt zużycia gazu wynosi ok 20.000 złotych brutto.

 

5. Koszt telekomunikacji i Internetu za 2017 r.

Odpowiedź:

Dotychczas koszty z tego tytułu nie były ponoszone przez MOSRiR. Należy założyć według własnej kalkulacji.

 

6. Koszty utrzymania związane z codziennym sprzątaniem na całym obiekcie za 2017 r. (sprzątanie wewnątrz pawilonów i sprzątanie zewnętrzne).

Odpowiedź:

Koszty związane z codziennym sprzątaniem należy założyć wg. własnych kalkulacji.

Na koszty te składają się koszty osobowe, koszty sprzętu oraz koszty środków czystości.

 

7. Koszty związane z zakupem mączki ceglanej na korty tenisowe w 2017 r.

Odpowiedź:

MOSRiR nie ponosił kosztów, koszty te ponosił dotychczasowy dzierżawca. Należy założyć według własnej kalkulacji.Szacujemy, że jest to kwota ok. 20.000 złotych brutto. 

 

8. Koszty związane z utrzymaniem kortów tj. wymianą mączki ceglanej, jej dosypywaniem, wałowaniem, laniem wody, zamiataniem znajdujących się kortów pod balonami i na zewnątrz.

Odpowiedź:

MOSRiR nie ponosił kosztów, koszty te ponosił dotychczasowy dzierżawca. Należy założyć według własnej kalkulacji.

 

9. Koszty związane z wywozem i segregacją odpadów na całym obiekcie za 2017 r.

Odpowiedź:

W roku 2017 koszty wynosiły ok. 20.000 złotych brutto.

 

10. Koszty związane z pielęgnacją drzew oraz koszty z utrzymaniem zieleni na całym obiekcie za 2017r.

 Odpowiedź:

W zależności od potrzeb, należy założyć według własnej kalkulacji. W roku 2017 MOSRiR nie poniósł kosztów z tego tytułu, jednak mając na uwadze poprzednie lata szacujemy, iż jest to kwota ok. 8.000 złotych brutto.

 

11. Koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem całej infrastruktury zewnętrznej (naprawa chodników, jezdni, malowanie zewnętrzne budynków, naprawy dachów, rynny, naprawy wod-kan, malowanie płotów zewnętrznych, wymiana uszkodzonych lamp) za rok 2017.

Odpowiedź:

Stan techniczny infrastruktury zewnętrznej jest dobry i nie wymagał napraw. W roku 2017 utrzymanie w stanie dobrym ww. infrastruktury wymagało wydatkowania ok. 10.000 złotych brutto.

 

12. Koszty eksploatacyjne wewnątrz pomieszczeń i zapleczy (naprawy elektryczne, malowanie ścian, naprawa drzwi, naprawa instalacje sanitarnych) za rok 2017.

Odpowiedź:

MOSRiR w roku 2017 wydał na ten cel kwotę ok. 8.000 złotych brutto.

 

 13.Koszty ochrony zewnętrznej obiektu za rok 2017 r. i za rok 2016 r.

Odpowiedź:

MOSRiR w roku 2016 i 2017 nie posiadał ochrony na tym obiekcie.

 

14.Jaki jest obecnie stan techniczny budynków, pomieszczeń socjalnych, zapleczy technicznych, budynków klubowych z wyłączeniem nowej Hali tenisowej, oraz balonów czy należy podjąć prace remontowe i w jakim zakresie?

Odpowiedź:

Stan ww. obiektów jest dobry.

 

15.Kiedy można dokonać fizycznie przeglądu stanu budynków i otoczenia zewnętrznego kortów tenisowych?

Odpowiedź:

Zainteresowanych wizją lokalną obiektu zapraszamy na dzień 13 lutego 2018r., na godz. 12.00.

 

16.Jakie koszty zostały poniesione przy sprzątaniu i odśnieżaniu ,przynależnych chodników i ulic przy terenie zewnętrznym Hali Tenisowej za granicą ogrodzenia w roku 2017r.?

     Odpowiedź:

MOSRiR nie ponosił takich kosztów,należy założyć według własnej kalkulacji.

 

17.Jakie serwisy były zawarte w zakresie utrzymania sprawności technicznej obiektu w 2017r. i ile kosztowały?

     Odpowiedź:

MOSRiR w roku 2017 nie ponosił takich kosztów, koszty te ponosił dotychczasowy dzierżawca.

 

18.Kocioł na olej opałowy na ogrzewanie balonów jego wielkość - kto i kiedy dokonywał przeglądu i serwisu w 2017 r.?

Odpowiedź:

MOSRiR nie ponosił kosztów, koszty te ponosił dotychczasowy dzierżawca. Należy założyć według własnej kalkulacji.

Parametry kotłów:

- hale 9 i 10 – piec olejowy grzewczo-nadmuchowy typu Zeus 220 ,

  moc wentylatora - 2,2 kW, moc termiczna – 144 kW, zużycie oleju 12,2l

  wymiary dł.-2095, wys. 1136, szer. 760, waga 266kg

 

       - hal 7 - piec olejowy grzewczo-nadmuchowy typu IMA 185 RHP,

            moc wentylatora - 2,9 kW, moc termiczna – 185 kW, zużycie oleju 15,3l

       wymiary dł.-2710, wys. 1520, szer. 9100, waga 425kg

 

19.Czy możliwa jest zmiana § 8 ust. 1 pkt 3 i 4 umowy dzierżawy w taki sposób, aby zamiast określania sztywnych ram czasowych wynajmu kortu w w/w przypadkach od poniedziałki do niedzieli odpowiednio na godziny od 8-9 (pkt 3) oraz 13-18 (pkt 4), wpisać łączny tygodniowy minimalny czas wynajmu, tj. 7 godzin tygodniowo w przypadku z pkt 3 oraz 35 godzin tygodniowo w przypadku z pkt 3?

     Odpowiedź:

Nie ma możliwości zmiany treści umowy.

 

 20.Z kim są zawarte umowy na dostawy ciepła, prądu – wywozu śmieci etc? Czy można prosić o te umowy do wglądu?

Odpowiedź:

Umowa na sprzedaż energii elektrycznej –ENEA S.A.

Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  - ENEA Operator Sp z o.o.

Umowa dostarczania paliwa gazowego – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.

Umowa na wywóz odpadów komunalnych – REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

 

Dla zainteresowanych, powyższe umowy do wglądu w siedzibie MOSRiR, pokój nr 11,   w godz. 8.00-14.00

 

21.Czy te umowy wymienione powyżej można wypowiedzieć? Czy na wniosek dzierżawcy Miasto (MOSRiR) zmieni dostawcę?

Odpowiedź:

           Nie przewidujemy możliwości zmiany dostawców, o których mowa powyżej.


data wygaśnięcia: 2018/02/16


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2018/02/12, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2018/03/26 12:29:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2018/03/26 12:29:22 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/02/12 11:54:39 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/02/12 11:53:45 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/02/12 11:53:22 nowa pozycja