Archiwum: Nieruchomości - przetargi

Pytanie i odpowiedź do przetargu pisemnego nieograniczonego pn.: „Dzierżawa obiektu sportowego przy Alei Wojska Polskiego 127 w Szczecinie”


W związku ze złożonym pytaniem do ww. przetargu, MOSRiR przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

1. Czy możliwa jest zmiana §8 ust. 1 pkt. 3 i 4 umowy dzierżawy w taki sposób, aby zamiast określania sztywnych ram czasowych wynajmu kortu w w/w przypadkach od poniedziałku do niedzieli odpowiednio na godziny od 8-9 (pkt 3) oraz 13-18 (pkt 4), wpisać łączny tygodniowy minimalny czas wynajmu, tj. 7 godzin tygodniowo w przypadku z pkt 3 oraz 35 godzin tygodniowo w przypadku z pkt 4?

Odpowiedź:

Organizator nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu §8 ust. 1 pkt. 3 i 4, w sposób proponowany w pytaniu.


data wygaśnięcia: 2018/04/03


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2018/03/27, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2018/06/07 11:27:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2018/06/07 11:27:16 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/03/27 13:04:09 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/03/27 13:00:54 nowa pozycja