Archiwum: Nieruchomości - wykazy

Wykaz nr 11/2018


WYKAZ NR 11/2018

z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wraz z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147) oraz Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina  z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami)Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu do oddania w najem (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 

Stawka wywoławcza czynszu netto w zł/m2

1.

ul. Wąska 16

dz. nr 12/1, obręb 1020

Piętro budynku

 

Lokal użytkowy przy hali bokserskiej składający się z 6 pomieszczeń:

1.  17,67m2

2.  12,86 m2

3.    9,09m2

4.    4,73m2

5.  10,85m2

6.    9,20m2

------------------------

łączna powierzchnia: 64,40m2,

usługi

najem

9,00

 

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  2. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, wywóz odpadów, ogrzewanie).
  3. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Najemca zobowiązany jest do wniesienia na konto Wynajmującego zabezpieczenia majątkowego w formie kaucji stanowiącej równowartość co najmniej trzymiesięcznego czynszu.
  7. Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
  8. Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  9. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu najmu uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka wywoławcza, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 17 kwietnia 2018r. do dnia 08 maja 2018r.

 

Podpisał:

Dyrektor MOSRiR

Wojciech Olbryś


data wygaśnięcia: 2018/05/08


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2018/04/17, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2018/06/07 11:34:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2018/06/07 11:34:37 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/04/17 14:12:43 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/04/17 10:38:44 nowa pozycja