Archiwum: Nieruchomości - wykazy

Wykaz nr 6/2018


 

 

WYKAZ NR 6/2018

z dnia 15 marca 2018 r.

 

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wraz z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147), §4, ust. 3 pkt. 1 uchwały nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (Dz. Urz. Woj. Zach. 2008.108.2078 wraz z późniejszymi zmianami) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na rzecz Klubu Sportowego Inwalidów „Start”, lokal użytkowy wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Pow. lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka czynszu netto w zł/m2

1.

Aleja Wojska Polskiego 246

2028

dz. nr 4/1

lokal użytkowy nr 15

pawilon sportowy

13,50

magazynowa

najem

3,98 zł

 

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  2. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, centralne ogrzewanie).
  3. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  5. Umowa zawarta zostanie na czas określony – trzy lata.
  6. Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  7. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu najmu uległa zmianie, zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

  

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 15.03.2018r. do dnia 06.04.2018r.

 

Podpisał:

Dyrektor MOSRiR

Wojciech Olbryś


data wygaśnięcia: 2018/04/06


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2018/03/15, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2018/06/07 11:32:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2018/06/07 11:32:45 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/03/15 08:53:49 nowa pozycja