Archiwum: Nieruchomości - wykazy

Wykaz nr 11/2017


WYKAZ NR 11/2017

z dnia 04 sierpnia 2017r.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,  poz. 2147 ze zmianami) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że posiada do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres jednego roku, część nieruchomości gruntowej zabudowanej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców: Akademii Tenisowej „Promasters” i Szczecińskiego Klubu Tenisowego, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Nr działki

(część)

Nr obrębu

Lokalizacja

Sposób zagospodarowania

Minimalna opłata za dzierżawę

1.

60/1

2140

Szczecin-Pogodno

Obiekt sportowy

al. Wojska Polskiego 127

pow. 4 141,00m2, na której znajduje się 5 kortów tenisowych i pawilon socjalny nr 1 o powierzchni użytkowej 239,82m2(wydzierżawieniu podlega część o pow. 133,72m2).

2 562,48 zł miesięcznie

+ VAT w wys. 23%

(kontynuacja dzierżawy)

2.

pow. 5 438,50m2, na której znajduje się 5 kortów tenisowych i pawilon socjalny nr 2 o powierzchni użytkowej 229,90m2.

3 023,54zł miesięcznie

+ VAT w wys. 23%

(kontynuacja dzierżawy)

 

Termin wnoszenia czynszu:

 

-     do 21-go każdego miesiąca.

 

Warunki zmiany wysokości opłat:

 

-     stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 01 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.

 

Uwaga:

 

W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawki czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji, teren zostanie wydzierżawiony wg nowych stawek, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 04 sierpnia 2017r. do dnia 25 sierpnia 2017r.

 

Podpisał:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie

Wojciech Olbryś


data wygaśnięcia: 2017/08/04


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2017/08/04, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2018/03/08 10:59:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2018/03/08 10:59:36 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2017/08/04 08:19:35 nowa pozycja