Archiwum: Nieruchomości - wykazy

WYKAZ nr 8/2015


WYKAZ NR 8/2015

z dnia 22 czerwca 2015r.

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014, poz. 518 tekst jednolity ze zmianami), §4, ust.2, pkt. 2 uchwały nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16.10.2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (Dz. Urz. Woj. Zach. 2008.108.2078 ze zmianami), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że posiada do wynajęcia na okres trzech lat, w trybie postępowania przetargowego, lokal użytkowy wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 

Stawka czynszu netto w zł/m2

1.

ul. Unisławy 29

1020

dz. nr 12/1

Parter budynku z osobnym wejściem od stronyparkingu

28,68

usługi

najem

12,00

 

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  2. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, wywóz odpadów, ogrzewanie).
  3. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Najemca zobowiązany jest do wniesienia na konto Wynajmującego zabezpieczenia majątkowego w formie kaucji stanowiącej równowartość co najmniej trzymiesięcznego czynszu.
  7. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony – 3 lata.
  8. Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  9. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu najmu uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka wywoławcza, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 22 czerwca 2015r. do dnia 13 lipca 2015r.

 

Podpisał Dyrektor: Waldemar Gill


data wygaśnięcia: 2015/07/13


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2015/06/22, odpowiedzialny/a: Dyrektor MOSRiR - Waldemar Gill, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2016/06/09 11:58:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2016/06/09 11:58:57 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2016/06/09 10:50:36 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2015/07/16 08:10:47 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2015/06/22 12:22:11 nowa pozycja