Archiwum: Nieruchomości - wykazy

WYKAZ nr 6/2016


 

 

 

WYKAZ NR 6/2016

z dnia 02 czerwca 2016r.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., nr 0, poz. 1774 ze zmianami), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że posiada do wydzierżawienia, na czas oznaczony trzy lata, w trybie bezprzetargowym na zasadzie kontynuacji, część nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy którym jest p. Kamila Kurek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „NETSETUP Kamila Kurek”, wg niżej wg niżej przedstawionego wykazu

 

 

Lp.

Nr działki

(część)

Nr obrębu

Lokalizacja

Pow.

w m2

Przeznaczenie

Opłata za dzierżawę terenu

1.

12/1 (część)

28

Szczecin-Śródmieście

Kompleks Sportowy

ul. Wąska 16

26

Działalność gastronomiczno - handlowa

1048,58zł miesięcznie + VAT w wys. 23%

(kontynuacja dzierżawy)

 

 

1.  Termin wnoszenia czynszu:

      do 21-go dnia każdego miesiąca.

2.  Dzierżawca, zgodne z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

3.  Warunki zmiany wysokości opłat:

     Stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 01 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.

 4. Wysokość stawki jest ustalana corocznie przez właściwy organ. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawki czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji, teren zostanie wydzierżawiony wg nowych stawek, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni,

od dnia 03 czerwca 2016r. do dnia 23 czerwca 2016r.

 

Podpisał Dyrektor - Wojciech Olbryś

 

 

 

 


data wygaśnięcia: 2016/06/23


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2016/06/03, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2016/12/09 12:53:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2016/12/09 12:53:19 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/06/03 08:24:51 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/06/03 08:20:09 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/06/03 08:19:20 nowa pozycja