Archiwum: Nieruchomości - wykazy

WYKAZ nr 1/2016


WYKAZ NR 1/2016

z dnia 14 stycznia 2015r.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, nr 0, poz. 1774 tekst jednolity ze zmianami), Zarządzenia nr 573/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21.11.2011r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu mieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na czas określony 3 lata, nw. część nieruchomości na terenie Miasta Szczecin, w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy przez dotychczasowego dzierżawcę: firmę STRŐER Polska Sp. z o. o., wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Łącznie powierzchnia nośnika reklamowego (m2)

Usytuowanie nośnika

Sposób użytkowania

 

Wysokość czynszu netto w zł

Okres dzierżawy

1.

ul. Wąska 16

1020

dz. nr

12/1

64,59

Na terenie Kompleksu Sportowego, w rejonie skrzyżowania ul. Felczaka z ul.  Unisławy,

3  tablice reklamowe o powierzchni reklamowej 18m2każda, zamontowane na słupie osadzonym na fundamencie.

dzierżawa

1 082,00

3 lata

 

 

  1. Czynsz najmu za reklamę określony został w oparciu o stawkę wskazaną w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 573/11Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21.11.2011r. i dotyczy tablic wolnostojących i wiszących, kasetonów podświetlanych, neonów itp.
  2. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia tablic reklamowych.
  3. Do ww. należności doliczony został podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  5. Dzierżawca zgodnie z obowiązującymi przepisami jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony – 3 lata.
  7. Stawki opłat, które są podstawą ustalenia czynszu mogą podlegać podwyższeniu z dniem 01 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, w okresie trzech pierwszych kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych następujących po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Prezydent Miasta Szczecin w drodze odrębnego zarządzenia może odstąpić od stosowania waloryzacji, o której mowa w zdaniu poprzednim lub zastosować inną stawkę waloryzacji, nie przekraczającą 20% wzrostu obowiązujących opłat.
  8. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka czynszu dzierżawnego uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 15 stycznia 2016r. do dnia 04 lutego 2016r.

 

Podpisał p. o. Dyrektor - Marek Gąsior


data wygaśnięcia: 2016/02/04


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2016/01/15, odpowiedzialny/a: Marek Gąsior - p.o. dyrektora, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2016/12/09 12:49:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2016/12/09 12:49:30 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/12/09 12:47:09 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/12/09 12:43:38 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/12/09 12:42:32 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2016/06/09 10:59:57 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/06/06 11:00:32 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/01/15 10:43:13 nowa pozycja