Archiwum: Nieruchomości - wykazy

Wykaz nr 10/2018


WYKAZ NR 10/2018

   z dnia 4 kwietnia 2018 r.

 

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wraz z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.), §4,ust.2, pkt.2i §6 uchwały nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (Dz. Urz. Woj. Zach. 2008.108.2078 wraz z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że użyczy w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat, powierzchnię użytkową na rzecz Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego Szczecin, wg. niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie

Powierzchnia (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

1.

ul. Litewska 20

2030

dz. nr 1/5

hala sportowa

 

73,85m2,

Działalność sportowa

użyczenie

 

  1. Umowa użyczenia zostanie zawarta na czas oznaczony – 3 lata.
  2. Powierzchnię przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 05 kwietnia 2018r. do dnia 26 kwietnia 2018r.

 

Podpisał:

Wojciech Olbryś


data wygaśnięcia: 2018/04/26


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2018/04/05, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2018/06/07 11:33:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2018/06/07 11:33:56 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/04/05 08:30:07 nowa pozycja