Archiwum: Nieruchomości - wykazy

WYKAZ nr4/2016


 

 

 

WYKAZ NR 4/2016

z dnia 18 lutego 2016r.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2015, nr 0, poz. 1774 ze zmianami) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że posiada do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony, część nieruchomości gruntowej wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

Lp.

Nr działki

(część)

Nr obrębu

Lokalizacja

Pow.

w m2

Przeznaczenie

Opłata za dzierżawę terenu

 

1.

2082.4/1 (część)

28

Szczecin-Pogodno

Tor Kolarski

al. Wojska Polskiego 246

 

10

Działalność magazynowa

53,80 zł miesięcznie,  

+ VAT w wys. 23%

(kontynuacja dzierżawy)

 

 

  1. Termin wnoszenia czynszu:

do 21-go dnia każdego miesiąca.

  1. Dzierżawca, zgodne z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
    1. Warunki zmiany wysokości opłat:

 Stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 01 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.

  1. Wysokość stawki jest ustalana corocznie przez właściwy organ. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawki czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji, teren zostanie wydzierżawiony wg nowych stawek, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni,

od dnia 18 lutego 2016r. do dnia 10 marca 2016r.

 

Podpisał Marek Gąsior - p. o. Dyrektora

 

 

 

 

 

 


data wygaśnięcia: 2016/03/10


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2016/02/18, odpowiedzialny/a: Marek Gąsior - p.o. dyrektora, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2016/12/09 12:51:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2016/12/09 12:51:56 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/02/18 14:32:35 nowa pozycja