Archiwum: Nieruchomości - wykazy

WYKAZ NR 12/2016


WYKAZ NR 12/2016

z dnia 11 października 2016r.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2015, poz. 782), uchwały nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Zach. 2004. 44. 834 z późniejszymi zmianami) oraz Oświadczenia Woli nr 15/MOSRiR/2016 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 października 2016r., Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na zasadzie kontynuacji, na okres trzech lat, lokal użytkowy wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 

Stawka czynszu netto w zł/m2

1.

ul. Wąska 16

1020

dz. nr 12/1

Budynek nowej pływalni Kompleksu Sportowego

lokal o łącznej powierzchni użytkowej 70,97m2, składający się z czterech pomieszczeń:

nr 1E15- o pow. 42,37m2,

nr 1E16 - o pow. 16,70 m2,

nr 1E17- o pow. 3,62 m2,

nr 1E02- o pow. 8,28 m2

Działalność biurowa i magazynowa

najem

5,30

 

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  2. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, wywóz odpadów, ogrzewanie).
  3. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Najemca zobowiązany jest do wniesienia na konto Wynajmującego zabezpieczenia majątkowego w formie kaucji stanowiącej równowartość co najmniej trzymiesięcznego czynszu.
  7. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony – 3 lata.
  8. Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  9. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu najmu uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka wywoławcza, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia  12 października 2016 r. do dnia 02 listopada 2016 r.

 

Podpisano: Dyrektor Wojciech Olbryś


data wygaśnięcia: 2016/11/02


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2016/10/12, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2016/12/09 12:57:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2016/12/09 12:57:04 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/10/12 11:30:37 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/10/12 11:28:13 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/10/12 11:27:33 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/10/12 11:26:15 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/10/12 11:24:29 nowa pozycja