Archiwum: Nieruchomości - wykazy

WYKAZ nr 2/2016


WYKAZ NR 2/2016

z dnia 19 stycznia 2016r.

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 782 ze zmianami), §6, ust.1, pkt. 5 uchwały nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.04.2004r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004r., nr 44, poz. 834 ze zmianami), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że posiada do wynajęcia na okres trzech lat, w trybie bezprzetargowym, lokal użytkowy na rzecz dotychczasowego najemcy: Osiedlowego Klubu Sportowego „ŚWIT”, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 

Stawka czynszu netto w zł/m2

1.

ul. Stołczyńska 104

3052 Szczecin nad Odrą

dz. nr 1/1

pom. nr 3

 

12,29

biurowa

najem

5,30

 

 

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  2. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, wywóz odpadów, ogrzewanie).
  3. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony – 3 lata.
  7. Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  8. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu najmu uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka wywoławcza, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

  

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 19 stycznia 2016r. do dnia 08 lutego 2016r.

 

Podpisał Marek Gąsior - p. o. Dyrektora


data wygaśnięcia: 2016/02/08


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2016/01/19, odpowiedzialny/a: Marek Gąsior - p.o. dyrektora, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2016/12/09 12:50:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2016/12/09 12:50:51 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2016/06/09 11:09:35 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/06/06 11:00:59 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/01/19 14:11:04 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/01/19 14:10:30 nowa pozycja