Archiwum: Nieruchomości - wykazy

WYKAZ nr 11/2015


WYKAZ NR 11/2015

z dnia 26 listopada 2015r.

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014, poz. 518 tekst jednolity), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że posiada do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy p. Sławomira Forma prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Szkoła Nauki Jazdy „Gryf” Sławomir Forma, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

Lp.

Nr obrębu

Nr działki

Lokalizacja

Powierzchnia w m2

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka czynszu netto za 1m2terenu

1.

2082

część dz. nr 3/4

Stadion Miejski

ul. Karłowicza 28

150,40

plac manewrowy

dzierżawa

2,37 zł/m2

+ VAT w wys. 23%

 

 

 

  1. Termin wnoszenia czynszu:  do 21-go dnia każdego miesiąca.
  2. Dzierżawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  3. Warunki zmiany wysokości opłat:  Stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 01 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.
  4. Wysokość stawki ustalana jest corocznie przez właściwy organ. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka czynszu dzierżawnego uległa zmianie do ustalenia wysokości czynszu zastosowana zostanie nowa stawka, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

 

  

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 26 listopada 2015r. do dnia 16 grudnia 2015r.

 

Podpisał Dyrektor - Waldemar Gill


data wygaśnięcia: 2015/12/16


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2015/11/26, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2016/06/06 10:58:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2016/06/06 10:58:29 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2015/11/26 13:12:22 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2015/11/26 12:24:55 nowa pozycja