Archiwum: Nieruchomości - wykazy

WYKAZ nr 12/2015


 

 

 

WYKAZ NR 12/2015

z dnia 02 grudnia 2015r.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 782 ze zmianami) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że posiada do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres ośmiu miesięcy, część nieruchomości gruntowej zabudowanej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców: Akademii Tenisowej „Promasters” i Szczecińskiego Klubu Tenisowego, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Nr działki

(część)

Nr obrębu

Lokalizacja

Sposób zagospodarowania

Minimalna opłata za dzierżawę

1.

60/1

2140

Szczecin-Pogodno

Obiekt sportowy

al. Wojska Polskiego 127

pow. 4 312,50m2, na której znajduje się 5 kortów tenisowych  i pawilon socjalny nr 1

o powierzchni użytkowej239,82m2 (wydzierżawieniu podlega część o pow. 133,72m2).

2 442,97 zł miesięcznie + VAT w wys. 23%

(kontynuacja dzierżawy)

2.

pow. 5 438,50m2, na której znajduje się 5 kortów tenisowych i pawilon socjalny nr 2

o powierzchni użytkowej 229,90m2.

2 921,91zł miesięcznie + VAT w wys. 23%

(kontynuacja dzierżawy)

 

Termin wnoszenia czynszu:

 

-     do 21-go każdego miesiąca.

 

Warunki zmiany wysokości opłat:

 

-     stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 01 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.

 

Uwaga:

 

W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawki czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji, teren zostanie wydzierżawiony wg nowych stawek, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni,

od dnia 03 grudnia 2015r. do dnia 23 grudnia 2015r.

Podpisał Dyrektor - Waldemar Gill

 


data wygaśnięcia: 2015/12/23


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2015/12/03, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2016/06/06 10:58:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2016/06/06 10:58:55 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2015/12/03 10:19:12 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2015/12/03 10:18:01 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2015/12/03 10:14:23 nowa pozycja