Archiwum: Nieruchomości - wykazy

WYKAZ nr 15/2015


WYKAZ NR 15/2015

z dnia 09 grudnia 2015r.

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 782 ze zmianami), §6, ust.1, pkt. 5 uchwały nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.04.2004r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004r., nr 44, poz. 834 ze zmianami), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że posiada do wynajęcia na okres trzech lat, w trybie bezprzetargowym, lokal użytkowy na rzecz dotychczasowego najemcy: Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o., wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 Wysokość czynszu netto w zł

1.

ul. Twardowskiego 12B

2089

dz. nr 5/10

parter budynku, przy portierni i pod trybunami

 

2

2 automaty vendingowe

najem

495,00

2.

ul. Narutowicza 17

1046

dz. nr 6/1

parter budynku

1

1 automat vendingowy

 

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  2. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  3. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  4. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  5. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony – 3 lata.
  6. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu najmu uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka wywoławcza, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 09 grudnia 2015r. do dnia 29 grudnia 2015r.

 

Podpisał Dyrektor - Waldemar Gill


data wygaśnięcia: 2015/12/29


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2015/12/09, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2016/06/09 11:57:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2016/06/09 11:57:18 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2016/06/09 11:37:18 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/06/06 11:00:05 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2015/12/09 13:49:07 nowa pozycja