Archiwum: Nieruchomości - wykazy

Wykaz nr 15/2018


WYKAZ NR 15/2018

z dnia 15 maja 2018r.

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że posiada do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na czas oznaczony, część nieruchomości gruntowej, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Nr obrębu

Nr działki

Lokalizacja

Przedmiot dzierżawy

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto

1.

2028

część dz. nr 4/1

TOR KOLARSKI

al. Wojska Polskiego 246       w Szczecinie

część nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 150m2

stacja bazowa telefonii komórkowej

dzierżawa

       

        2 200,00 zł

 

 

  

     1. Termin wnoszenia czynszu:

30 dni od daty wystawienia faktury.

     2.  Dzierżawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

     3. Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawka opłat za dzierżawę ulegać będzie corocznie podwyższeniu z dniem 01 stycznia każdego roku kalendarzowego w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki, w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeśli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Podstawę ustalenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych stanowi komunikat prezesa GUS ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.

  

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 15 maja 2018r. do dnia 05 czerwca 2018r.

 

Podpisał:

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie


data wygaśnięcia: 2018/06/05


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2018/05/15, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2018/06/07 11:36:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2018/06/07 11:36:20 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/05/15 12:59:12 nowa pozycja