Archiwum: Nieruchomości - wykazy

WYKAZ NR 14/2018


WYKAZ NR 14/2018

z dnia 19 kwietnia 2018r.

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że posiada do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, dodatkowej części nieruchomości gruntowej, na poprawę warunków zagospodarowania części nieruchomości już dzierżawionej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

Lp.

Nr obrębu

Nr działki

Lokalizacja

Powierzchnia w m2

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

1.

1020

część dz. nr 12/1

Szczeciński Dom Sportu – Usługi Hotelarskie

ul. Unisławy 29

80

parking strzeżony

dzierżawa

 

 

  1. Termin wnoszenia czynszu:

    do 21-go dnia każdego miesiąca.

       2   .Dzierżawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.

       3.   Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

       4.   Do obowiązującej umowy dzierżawy wprowadzony zostanie aneks zwiększający dzierżawioną powierzchnię.

        5. Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawka opłat za dzierżawę gruntu ulegać będzie zmianie w przypadku zmiany obowiązującego na terenie Gminy Miasto Szczecin cennika opłat za dzierżawę gruntów. Stawki opłat ulegać będą corocznie podwyższeniu z dniem 01 stycznia każdego roku kalendarzowego w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki, w stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeśli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane. Podstawę ustalenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych stanowi komunikat prezesa GUS ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 20 kwietnia 2018r. do dnia 11 maja 2018r.

 

 

Podpisał:

Dyrektor MOSRiR

Wojciech Olbryś


data wygaśnięcia: 2018/05/11


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2018/04/20, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2018/06/07 11:35:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2018/06/07 11:35:12 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/04/20 13:08:23 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/04/20 13:07:49 nowa pozycja