Archiwum: Nieruchomości - wykazy

WYKAZ nr 7/2016


 

 

 

WYKAZ NR 7/2016

z dnia 08 czerwca 2016r.

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., nr 0, poz. 1774 ze zmianami), §4, ust. 2, pkt. 1) uchwały nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004r., nr 44, poz. 834 ze zmianami), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajęcia na okres trzech lat, w drodze przetargu nieograniczonego, lokale użytkowe na terenie Kompleksu Sportowego, przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie, wg niżej wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Numer działki

(część)

Numer obrębu

Lokalizacja

Numer lokalu

Pow.

w m2

Dopuszczalny zakres działalności

Stawka wywoławcza czynszu netto (zł/m2)

 

1.

12/1 (część)

28

Szczecin-Śródmieście

przy hali sportowej w starej części Kompleksu

09

7,92

działalność biurowa

8,00

2.

011

7,76

8,00

3.

012

9,96

8,00

 

 

  1. Termin wnoszenia czynszu:

do 21-go dnia każdego miesiąca.

  1. Dzierżawca, zgodne z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
    1. Warunki zmiany wysokości opłat:

 Stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 01 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.

  1. Wysokość stawki jest ustalana corocznie przez właściwy organ. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawki czynszu dzierżawnego uległy waloryzacji, teren zostanie wydzierżawiony wg nowych stawek, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni,

od dnia 09 czerwca 2016r. do dnia 30 czerwca 2016r.

 

Podpisał Dyrektor - Wojciech Olbryś

 

 

 

 

 

 


data wygaśnięcia: 2016/06/30


Załączniki:

udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2016/06/09, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2016/12/09 12:53:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2016/12/09 12:53:48 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/06/09 09:06:14 nowa pozycja