Archiwum: Nieruchomości - wykazy

WYKAZ nr 5/2016


WYKAZ NR 5/2016

z dnia 18 lutego 2016r.

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015, nr 0, poz. 1774 ze zmianami), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że posiada do wydzierżawienia na okres jednego roku, w trybie bezprzetargowym na zasadzie kontynuacji, część nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy p. Sebastiana Cioch, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Nauka Jazdy AUTO PRESTIŻ Sebastian Cioch, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

Lp.

Nr obrębu

Nr działki

Lokalizacja

Powierzchnia w m2

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka czynszu netto za 1m2terenu

1.

2082

część dz. nr 3/4

Stadion Miejski

ul. Karłowicza 28

300

plac manewrowy

dzierżawa

1,88 zł/m2

+ VAT w wys. 23%

(kontynuacja dzierżawy)

 

 

  1. Termin wnoszenia czynszu:

do 21-go dnia każdego miesiąca.

  1. Dzierżawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  2. Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat ulegają corocznie podwyższeniu z dniem 01 stycznia każdego roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane.

  1. Wysokość stawki ustalana jest corocznie przez właściwy organ. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka czynszu dzierżawnego uległa zmianie do ustalenia wysokości czynszu zastosowana zostanie nowa stawka, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 18 lutego 2016r. do dnia 10 marca 2016r.

 

Podpisał Marek Gąsior - p.o. Dyrektora


data wygaśnięcia: 2016/03/10


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2016/02/18, odpowiedzialny/a: Marek Gąsior - p.o. dyrektora, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2016/12/09 12:52:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2016/12/09 12:52:49 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2016/06/09 11:20:59 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/06/06 11:02:18 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2016/02/18 14:34:17 nowa pozycja