Archiwum: Nieruchomości - wykazy

Wykaz nr 8/2018


 

 

WYKAZ NR 8/2018

z dnia 4 kwietnia 2018r.

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wraz z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147), §4, ust. 3 pkt. 1 uchwały nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (Dz. Urz. Woj. Zach. 2008.108.2078 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Oświadczenia Woli nr 8/MOSRiR/2018 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4.04.2018r., Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, lokal użytkowy na rzecz p. Tomasza Strzałkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: „Tomasz Strzałkowski Fizjoterapeuta”, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 

Wysokość stawki wywoławczej w zł/m2

1.

ul. Litewska 20

2030

dz. nr 1/2

p. nr 131

p. nr 132

p. nr 135

p. nr 136

 

29,60

14,50

9,20

3,90

łącznie 57,20m2

fizjoterapeutyczna

najem

9,45

 

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  2. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, wywóz odpadów, ogrzewanie).
  3. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Do zawartej umowy zostanie wprowadzony aneks zwiększający powierzchnię najmu.
  7. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  8. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy zmianie, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

                                                                                                                                                                                                                               Podpisał:

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie

Wojciech Olbryś


data wygaśnięcia: 2018/04/26


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2018/04/05, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2018/06/07 11:33:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2018/06/07 11:33:20 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/04/05 08:26:20 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/04/05 08:26:11 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/04/05 08:26:01 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/04/05 08:25:25 nowa pozycja