Archiwum: Nieruchomości - wykazy

WYKAZ NR 13/2018


WYKAZ NR 13/2018

z dnia 19 kwietnia 2018r.

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014, poz. 518 tekst jednolity ze zmianami), art. 3 ust 1 pkt 2 lit l), § 5 ust. 1 i § 7 ust. 1) Uchwały nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004r., nr 44, poz. 834z późniejszymi zmianami), Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, na rzecz Klubu Sportowego „JUDO KOCH”, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 

Stawka czynszu netto                   w zł/m2

1.

ul. Wąska 16

1020

dz. nr

12/1

podziemie

basenu 50m

312

statutowa

(upowszechnianie kontaktowych sportów walki)

najem

5,30

 

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  2. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, wywóz odpadów, ogrzewanie).
  3. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  5. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  6. Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
  7. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu najmu uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka wywoławcza, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 20 kwietnia 2018r. do dnia 11 maja 2018r.

 

Podpisał

Dyrektor MOSRiR

Wojciech Olbryś


data wygaśnięcia: 2018/05/11


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2018/04/20, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2018/06/07 11:35:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2018/06/07 11:35:33 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2018/04/20 13:02:49 nowa pozycja