Archiwum: Nieruchomości - wykazy

WYKAZ nr 13/2015


 

WYKAZ NR 13/2015

z dnia 04 grudnia 2015r.

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015, poz. 782 tekst jednolity ze zmianami), §4, ust. 2, pkt. 2 uchwały nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (Dz. Urz. Woj. Zach. 2008.108.2078 ze zmianami) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że użyczy w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat, lokal użytkowy na rzecz Klubu Sportowego Inwalidów „START”, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Usytuowanie lokalu

Powierzchnia lokalu

(m2)

Zakres działalności

Sposób użytkowania

1.

al. Wojska Polskiego 246

2028

dz. nr 4/1

Pawilon sportowy

pom. nr 1 i 2, łazienka

pom. magazynowe nr 4

 

36,82

47,48

 

sportowa

magazynowa

użyczenie

 

 

 

  1. Biorący do używania ponosi koszty związane z bieżącym korzystaniem z użyczonego lokalu.
  2. Do ww. należności doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  3. Opłaty należy wnosić w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  4. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony – 3 lata.
  5. Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

 

  

 

 Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 04 grudnia 2015r. do dnia 24 grudnia 2015r.

 

Podpisał Dyrektor - Waldemar Gill


data wygaśnięcia: 2015/12/24


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2015/12/04, odpowiedzialny/a: Waldemar Gill - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Leokadia Daukszewicz, dnia: 2016/06/06 10:59:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leokadia Daukszewicz 2016/06/06 10:59:18 modyfikacja wartości
Leokadia Daukszewicz 2015/12/04 12:51:31 nowa pozycja