Nieruchomości - wykazy

WYKAZ NR 7/2022


 WYKAZ NR 7/2022

z dnia 07 czerwca 2022r.

 

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokale użytkowe, Najemcy:Pogoń Szczecin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka czynszu netto w zł/m2

1.

ul. Kresowa 42

obręb 3096, dz. nr 4/1 

obręb 3083 dz. nr 20/1 

SZ1S/00091978/2

pomieszczenia użytkowe:

-  nr 1.28 o powierzchni 11,00m2,

- nr 1.29 o powierzchni 12,90m2

- część  lokalu nr 21 o powierzchni 12,15m2

– łączna powierzchnia: 36,05m2

działalność

statutowa

najem

3- krotność stawki

9,60zł/m²

 
  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  2. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, wywóz odpadów, centralne ogrzewanie).
  3. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Czynsz należy wnosić w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Najemca zobowiązany jest do wniesienia na konto Wynajmującego zabezpieczenia majątkowego w formie kaucji stanowiącej równowartość co najmniej trzymiesięcznego czynszu.
  6. Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
  7. Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  8. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu najmu uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka wywoławcza, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 9 czerwca 2022r. do dnia 30 czerwca 2022r.


data wygaśnięcia: 2022/06/30


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2022/06/09, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Małgorzata Górczewska, dnia: 2022/06/09 14:26:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górczewska 2022/06/09 14:26:20 nowa pozycja