Nieruchomości - wykazy

WYKAZ NR 2/2023


WYKAZ NR 2/2023

z dnia 10 marca 2023 r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje
do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, pomieszczenie Stowarzyszeniu „Fizjosport” wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Miesięczny

czynsz netto

1.

Miejski Stadion Lekkoatletyczny

ul. Litewska 20

obręb 2030

dz. nr 1/2

dz. nr 1/5

SZ1S/00152841/9

- pomieszczenie nr 225

 o powierzchni 6,40 m2

działalność statutowa

najem

2 – krotność stawki podstawowej

tj. 8,00 zł /m2

 

 

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  2. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, centralne ogrzewanie).
  3. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Czynsz należy wnosić w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  5. Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
  6. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  7. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu najmu uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 13 marca 2023 r. do dnia 03 kwietnia 2023 r.

 


data wygaśnięcia: 2023/04/04


udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2023/03/13, odpowiedzialny/a: Dyrektor MOSRiR - Bożena Kowalewska, wprowadził/a: Michał Kudłaszewicz, dnia: 2023/03/13 08:39:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Kudłaszewicz 2023/03/13 08:39:10 nowa pozycja