Nieruchomości - wykazy

WYKAZ NR 5/2023


WYKAZ NR 5/2023

z dnia 26 maja 2023 r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2023 r. poz. 344) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym pomieszczenia, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Miesięczny

czynsz netto

1.

Tor Kolarski
al. Wojska Polskiego 246 w Szczecinie

obręb 2028

dz. nr 4/1

SZ1S/00154002/0

- pom. nr 1 o pow. 13,60 m2

- pom. nr 2 o pow. 14,00 m2

- pom. nr 10 o pow. 9,22 m2

- pom. nr 15 o pow. 13,50 m2

o łącznej pow. 50,32 m2

działalność sportowa

najem

1– krotność stawki podstawowej

tj. 4,50 zł/m2

   
  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  2. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, ogrzewanie przedmiotu najmu).
  3. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Czynsz należy wnosić w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  5. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony- 3 lata.
  6. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  7. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu najmu uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

  

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 29 maja 2023 r. do dnia 19 czerwca 2023 r.


data wygaśnięcia: 2023/07/19


udostępnił: MOSRiR, wytworzono: 2023/05/29, odpowiedzialny/a: Dyrektor MOSRiR - Bożena Kowalewska, wprowadził/a: Michał Kudłaszewicz, dnia: 2023/05/29 09:15:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Kudłaszewicz 2023/05/29 09:15:54 nowa pozycja