Nieruchomości - wykazy

Wykaz nr 23/2021


 WYKAZ NR 23/2021

z dnia 4 listopada 2021r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wraz z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w ramach kontynuacji, część nieruchomości gruntowej o powierzchni 7.600m2, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia gruntu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Miesięczny

czynsz netto

1.

Zespół Obiektów Sportowych

„Tor Kolarski”

al. Wojska Polskiego 246

w Szczecinie

obręb 2028

dz. nr 4/1

SZ1S/00154002/0

część nieruchomości gruntowej o powierzchni 7.600m2

prowadzenie działalności sportowej

dzierżawa

2.926,23 zł

 
  1. Poza czynszem Dzierżawca ponosić będzie opłaty za zużyte media – energię elektryczną, woda i kanalizacja, wywóz odpadów komunalnych.
  2. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  3. Dzierżawca zobowiązany będzie do samodzielnego zgłoszenia, złożenia deklaracji i uiszczania podatku od nieruchomości za przedmiot dzierżawy.
  4. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  5. Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
  6. Przedmiot dzierżawy przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 4 listopada 2021 r. do dnia 25 listopada 2021 r.


data wygaśnięcia: 2021/11/26


udostępnił: Miesjki Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2021/11/04, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Małgorzata Górczewska, dnia: 2021/11/04 13:55:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górczewska 2021/11/04 13:55:51 nowa pozycja