Nieruchomości - wykazy

WYKAZ NR 18/2021


WYKAZ NR 18/2021

z dnia 18 sierpnia 2021r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wraz z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, część nieruchomości gruntowej, wg niżej przedstawionego wykazu:

  

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Miesięczny

czynsz netto

1.

ul. Pomarańczowa 31

w Szczecinie

obręb 4155

dz. nr 48/4

SZ1S/00163776/2

część nieruchomości gruntowej o powierzchni 15m2

działalność magazynowa

dzierżawa

43,80 zł

  
  1. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  2. W przypadku zmiany stawki podstawowej w umowie zastosowana zostanie nowa stawka, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.
  3. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony do dnia 28 lutego 2022r.
  4. Przedmiot dzierżawy przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

 

  

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 19 sierpnia 2021 r. do dnia 9 września 2021 r.


data wygaśnięcia: 2021/09/09


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2021/08/19, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Małgorzata Górczewska, dnia: 2021/08/19 13:11:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górczewska 2021/08/19 13:11:14 nowa pozycja