Nieruchomości - wykazy

WYKAZ NR 9/2023


WYKAZ NR 9/2023

z dnia 25 października 2023 r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej o powierzchni 36 m 2 , wg niżej przedstawionego wykazu:

  

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia gruntu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Miesięczny

czynsz netto

1.

Kompleks Sportowo- Rekreacyjny, ul. Nehringa 69

obręb 3054

dz. nr 7/19

SZ1S/00217367/6

- część nieruchomości gruntowej
o powierzchni 36 m2

Przeznaczenie magazynowo- biurowe

Dzierżawa części nieruchomości gruntowej

4,00 zł/m2

 

 

 

  1. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  2. Czynsz należy wnosić w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  3. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony- 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
  4. Przedmiot dzierżawy przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  5. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu dzierżawy uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

  

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 26 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r.


data wygaśnięcia: 2023/11/30


udostępnił: MOSRiR Szczecin, wytworzono: 2023/10/26, odpowiedzialny/a: Dyrektor MOSRiR - Bożena Kowalewska, wprowadził/a: Michał Kudłaszewicz, dnia: 2023/10/26 09:00:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Kudłaszewicz 2023/10/26 09:00:54 nowa pozycja