Nieruchomości - wykazy

Wykaz nr 7/2021


 WYKAZ NR 7/2021

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

 

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wraz z późniejszymi zmianami (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1990) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym w ramach kontynuacji, lokal użytkowy p. Katarzynie Wawrzynkiewicz prowadzącej działalność gospodarczą, pod nazwą: „Wawrzynkiewicz Katarzyna AQUA SPORT”

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

 

Miesięczny czynsz netto

1.

Kompleks Sportowy

ul. Wąska 16

12/1 obręb 1020

SZ1S/00153598/7

Lokal nr 2

 o powierzchni 32,94m2

usługi

najem

1 201,72 zł.

 

  1. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, wywóz odpadów, centralne ogrzewanie).
  2. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  3. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  4. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  5. Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
  6. Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 21 kwietnia 2021 r. do dnia 12 maja 2021 r.


data wygaśnięcia: 2021/05/12


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2021/04/21, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Małgorzata Górczewska, dnia: 2021/04/21 14:06:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górczewska 2021/04/21 14:06:20 modyfikacja wartości
Małgorzata Górczewska 2021/04/21 14:05:50 nowa pozycja