Nieruchomości - wykazy

WYKAZ NR 5/2022


WYKAZ NR 5/2022

z dnia 06 maja 2022 r.

 Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym w ramach kontynuacji, część nieruchomości gruntowej o powierzchni 20 m2 , wg niżej przedstawionego wykazu:

  

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia gruntu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Miesięczny

czynsz netto

1.

Obiekt Sportowy przy ul. Witkiewicza 72 w Szczecinie

obręb 2089

dz. nr 5/10

SZ1S/00083678/0

- część nieruchomości gruntowej o powierzchni 20 m 2

Przeznaczenie magazynowe

Dzierżawa części nieruchomości gruntowej

62,00 zł

 

 Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

  1. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  2. Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
  3. Przedmiot dzierżawy przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  4. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu dzierżawy uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 10 maja 2022 r. do dnia 30 maja  2022 r.


data wygaśnięcia: 2022/05/30


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2022/05/10, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska-Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Małgorzata Górczewska, dnia: 2022/05/10 07:55:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górczewska 2022/05/10 07:55:28 nowa pozycja