Nieruchomości - wykazy

WYKAZ NR 2/2022


WYKAZ NR 2/2022

z dnia 7 lutego 2022r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wraz z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, część nieruchomości gruntowej, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia dzierżawy (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Miesięczny

czynsz dzierżawny netto

1.

Hala Widowiskowo-Sportowa

ul. Władysława Szafera 3/5/7

71-245 Szczecin

dz. nr 1/31

obręb 2004 Szczecin - Pogodno

KW/SZ1S/00174544/7

część nieruchomości gruntowej

o powierzchni 22m2

stacja wypożyczalni Szczecińskiego Roweru Miejskiego BikeS

dzierżawa gruntu

12,32zł

 

  1. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  2. W przypadku zmiany stawki podstawowej w umowie zastosowana zostanie nowa stawka, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.
  3. Umowa zostanie zawarta na czas określony 3 lata.
  4. Przedmiot dzierżawy przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

  

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 8 lutego 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r.


data wygaśnięcia: 2022/03/01


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2022/02/07, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Małgorzata Górczewska, dnia: 2022/02/08 12:52:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górczewska 2022/02/08 12:52:57 modyfikacja wartości
Małgorzata Górczewska 2022/02/07 13:53:45 nowa pozycja