Nieruchomości - wykazy

Wykaz nr 8/2021


 WYKAZ NR 8/2021

z dnia 21 kwietnia 2021r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wraz z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym w ramach kontynuacji, część nieruchomości gruntowej o powierzchni 720m2 oraz pomieszczenia portierni o powierzchni 15m2, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Miesięczny

czynsz netto

1.

Zespół Obiektów Sportowych

„Tor Kolarski”

al. Wojska Polskiego 246

obręb 2028

dz. nr 4/1

SZ1S/00154002/0

część nieruchomości gruntowej o powierzchni 720m2 oraz pomieszczenia portierni o powierzchni 15m2

prowadzenie Puntu Pobrań typu Drive-Though

najem części nieruchomości gruntowej

2440,00 zł

 

 

  1. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media - energię elektryczną.
  2. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  3. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony do dnia 30 września 2021r.
  4. Przedmiot najmu przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 21 kwietna 2021 r. do dnia 12 maja 2021 r.


data wygaśnięcia: 2021/05/12


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2021/04/21, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Małgorzata Górczewska, dnia: 2021/04/21 14:08:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górczewska 2021/04/21 14:08:18 nowa pozycja