Nieruchomości - wykazy

Wykaz nr 15/2021


 WYKAZ NR 15/2021

z dnia 9 lipca 2021r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wraz z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym w ramach kontynuacji, część nieruchomości gruntowej, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Miesięczny

czynsz netto

1.

ul. Twardowskiego

w Szczecinie

obręb 2082

dz. nr 3/2

SZ1S/00127815/4

część nieruchomości gruntowej o powierzchni 13.754m2

składowanie materiałów budowlanych

dzierżawa

5088,98 zł

 

 

 

 

  1. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  2. W przypadku zmiany stawki podstawowej w umowie zastosowana zostanie nowa stawka, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.
  3. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony do dnia 30 czerwca 2022r.
  4. Przedmiot dzierżawy przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 9 lipca 2021 r. do dnia 30 lipca 2021 r.


data wygaśnięcia: 2021/07/30


udostępnił: Miesjki Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2021/07/09, odpowiedzialny/a: Karol Rezler - Zastępca Dyrektora MOSRiR, wprowadził/a: Małgorzata Górczewska, dnia: 2021/07/09 14:20:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górczewska 2021/07/09 14:20:14 nowa pozycja