Nieruchomości - wykazy

Wykaz nr 9/2021


 WYKAZ NR 9/2021

z dnia 21 kwietnia 2021r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wraz z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym w ramach kontynuacji, część nieruchomości gruntowej o powierzchni 90m2 wraz z drogą dojazdową, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Miesięczny

czynsz netto

1.

Hala Widowiskowo-Sportowa

ul. Władysława Szafera 7

obręb 2004

dz. nr 1/31

SZ1S/00174544/7

część nieruchomości gruntowej o powierzchni 90m2 wraz z drogą dojazdową

sieć telefonii komórkowej na potrzeby funkcjonowania szpitala tymczasowego przy szpitalu patronackim: Samodzielny Publiczny szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

dzierżawa części nieruchomości gruntowej

1000,00 zł

 
  1. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media - energię elektryczną.
  2. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Czynsz należy wnosić w terminie do dnia 21-go każdego miesiąca.
  3. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony do dnia 30 czerwca 2021r.
  4. Przedmiot dzierżawy przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 21 kwietna 2021 r. do dnia 12 maja 2021 r.


data wygaśnięcia: 2021/05/12


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2021/04/21, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Małgorzata Górczewska, dnia: 2021/04/21 14:09:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górczewska 2021/04/21 14:09:32 nowa pozycja