Nieruchomości - wykazy

WYKAZ NR 1/2023


WYKAZ NR 1/2023

z dnia 23 stycznia 2023 r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy o powierzchni 23 m2, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Miesięczny

czynsz netto

1.

Obiekt sportowy przy
ul. Arkońskiej
w Szczecinie

obręb 2009

dz. nr 10/2

SZ1S/00105954/0

- pomieszczenie o powierzchni 23m2

Przeznaczenie magazynowe

najem

1-krotnść stawki podstawowej
tj. 4,00 zł/m2

   
  1. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  2. Czynsz należy wnosić w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  3. Umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
  4. Przedmiot najmu przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  5. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu najmu uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

  

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 24 stycznia 2023 r. do dnia 14 lutego 2023 r.


data wygaśnięcia: 2023/02/15


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji , wytworzono: 2023/01/24, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor , wprowadził/a: Michał Kudłaszewicz, dnia: 2023/01/24 07:31:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Kudłaszewicz 2023/01/24 07:31:18 nowa pozycja