Nieruchomości - wykazy

WYKAZ NR 7/2023


WYKAZ NR 7/2023

z dnia 11 października 2023r.

 

Na podstawie art. 25, ust. 1 i art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r., poz. 344 z póżn. zm.); Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokale użytkowe, Arkonii Waterpolo Szczecin, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka czynszu netto w zł/m2

1.

Kompleks Sportowy:

Szczeciński Dom Sportu

w Szczecinie

ul. Wąska 16

obręb 1020

dz. nr 12/1

KW nr SZ1S/00153598/7

 

lokale użytkowe:

- nr 2A03 o pow.  27,40m2

- nr 2A04 o pow.    8,24m2

łączna powierzchnia:  35,64m2

 

działalność

statutowa

najem

1-krotność stawki podstawowej,

tj. 4,00zł/m²

 

  

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  2. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, wywóz odpadów, centralne ogrzewanie).
  3. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Najemca zobowiązany będzie do samodzielnego zgłoszenia, złożenia deklaracji i uiszczania podatku od nieruchomości za przedmiot najmu.
  5. Czynsz należy wnosić w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Najemca zobowiązany jest do wniesienia na konto Wynajmującego zabezpieczenia majątkowego w formie kaucji stanowiącej równowartość co najmniej trzymiesięcznego czynszu.
  7. Umowa zostanie zawarta na okres do trzech lat.
  8. Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  9. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu najmu uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka wywoławcza, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

  

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 12 października 2023 r. do dnia 02 listopada 2023 r.


data wygaśnięcia: 2023/10/12


udostępnił: MOSRiR Szczecin, wytworzono: 2023/11/30, odpowiedzialny/a: Dyrektor MOSRiR - Bożena Kowalewska, wprowadził/a: Michał Kudłaszewicz, dnia: 2023/10/12 07:23:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Kudłaszewicz 2023/10/12 07:23:40 nowa pozycja