Nieruchomości - wykazy

WYKAZ NR 9/2022


 WYKAZ NR 9/2022

z dnia 11 października 2022 r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym Zachodniopomorskiej Federacji Sportu pomieszczenia, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Miesięczny

czynsz netto

1.

Hotel SDS

ul. Unisławy 29

obręb 1020

dz. nr 12/1

SZ1S/00153598/7

pomieszczenia:

1) nr 0.06 o powierzchni 14,57 m2

2) nr 0.17 o powierzchni 14,94 m2

łączna powierzchnia 29,51 m2

działalność magazynowa

najem

1 – krotność stawki podstawowej

tj. 3,20 zł/m2

 

 

  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  2. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłatę z tytułu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.
  3. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Czynsz należy wnosić w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  5. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony.
  6. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  7. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu najmu uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 12 października 2022 r. do dnia 2 listopada 2022 r.


data wygaśnięcia: 2022/11/03


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2022/10/11, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor , wprowadził/a: Małgorzata Górczewska, dnia: 2022/10/11 14:34:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górczewska 2022/10/11 14:34:49 nowa pozycja