Nieruchomości - wykazy

Wykaz nr 10/2022


  WYKAZ NR 10/2022

z dnia 8 grudnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej o powierzchni 36 m 2 , wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia gruntu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Miesięczny

czynsz netto

1.

Kompleks Sportowo- Rekreacyjny, ul. Nehringa 69

obręb 3054

dz. nr 7/19

SZ1S/00217367/6

- część nieruchomości gruntowej
o powierzchni 36 m2

Przeznaczenie magazynowo- biurowe

Dzierżawa części nieruchomości gruntowej

2-krotnść stawki podstawowej
tj. 8,00 zł/m2

 
  1. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  2. Czynsz należy wnosić w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  3. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony- od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.
  4. Przedmiot dzierżawy przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  5. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu dzierżawy uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 09 grudnia 2022 r. do dnia 30 grudnia 2022 r.


data wygaśnięcia: 2022/12/31


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2022/12/09, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Małgorzata Górczewska, dnia: 2022/12/09 10:42:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górczewska 2022/12/09 10:42:58 nowa pozycja