Nieruchomości - wykazy

WYKAZ NR 6/2022


 WYKAZ NR 6/2022

z dnia 6 czerwca 2022 r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym w ramach kontynuacji, pomieszczenia Klubowi Sportowemu Inwalidów „START”, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Miesięczny

czynsz netto

1.

Miejski Stadion Lekkoatletyczny

ul. Litewska 20

obręb 2030

dz. nr 1/2

dz. nr 1/5

SZ1S/00152841/9

- pomieszczenie nr 121 (zaplecze) – o pow. 16,90m2

- pomieszczenie nr 124 (sala)

– o pow. 54,40m2

pow. łącznie: 71,30m2

działalność statutowa

najem

1 – krotność stawki podstawowej

tj. 3,20 zł /m2

 
  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  2. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, centralne ogrzewanie).
  3. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Czynsz należy wnosić w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  5. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony.
  6. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  7. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu najmu uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 8 czerwca 2022 r. do dnia 28 czerwca 2022 r.


data wygaśnięcia: 2022/06/29


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2022/06/08, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Małgorzata Górczewska, dnia: 2022/06/08 11:17:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górczewska 2022/06/08 11:17:04 nowa pozycja