Nieruchomości - wykazy

WYKAZ NR 8/2022


 WYKAZ NR 8/2022

z dnia 10 października 2022 r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, lokal użytkowy Fundacji Pogoń  Basket Szczecin, wg niżej przedstawionego wykazu:

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr obrębu

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia lokalu (m2)

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Miesięczny

czynsz netto

1.

Hala Miejska

ul. Twardowskiego 12B

obręb 2089

dz. nr 6/19

SZ1S/00084067/1

- pomieszczenie nr 36 składające się z dwóch pokoi biurowych

– o łącznej pow. 30,56 m2

działalność statutowa/ biurowa

najem

2 – krotność stawki podstawowej

tj. 6,40 zł/m2

 
  1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
  2. Poza czynszem Najemca ponosić będzie opłaty za zużyte media (energia elektryczna, woda i kanalizacja, centralne ogrzewanie).
  3. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  4. Czynsz należy wnosić w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  5. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony- 3 lata.
  6. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
  7. W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawka podstawowa czynszu najmu uległa zmianie, w umowie zastosowana zostanie wprowadzona nowa stawka, bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni:

od dnia 11 października 2022 r. do dnia 2 listopada 2022 r.


data wygaśnięcia: 2022/11/03


udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji , wytworzono: 2022/10/11, odpowiedzialny/a: Bożena Kowalewska - Dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Małgorzata Górczewska, dnia: 2022/10/11 14:27:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górczewska 2022/10/11 14:27:16 nowa pozycja