Archiwum zamówień publicznych

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. "Usługa sprzątania w MOSRiR w 2018 r."


Szczecin, dnia 19.01.2018 r.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „Usługa sprzątania w MOSRiR w 2018 r.”

  1. Kwota, brutto jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

485.000,00 zł

2.  Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, i wysokości kary umownej za każde zdarzenie nienależytego wykonania usługi sprzątania.

 

 

 

LP

Nazwa (firma) oraz

adres Wykonawcy

Cena oferty

w złotych brutto

Kara umowna za każde zdarzenie nienależytego wykonania usługi

1

Konsorcjum:

FHU „THOMAS” sp. z o.o., sp. k.

FHU „THOMAS” sp. z o.o.

ul. Lubieszyńska 34

72-006 Mierzyn

 

595.279,41 zł

 

1500,00 zł


2018/01/19
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2018/01/19, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2019/01/30 12:05:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2019/01/30 12:05:13 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/01/19 10:49:43 nowa pozycja