Archiwum zamówień publicznych

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. "Wymiana posadzki sportowej na hali w Młodzieżowym Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Narutowicza 17 w Szczecinie – etap I"


Szczecin, dnia 28.02.2017 r.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Kwota, brutto jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

500.000,00 zł

2.  Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania i wysokości kary umownej za zwłokę. .

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty w złotych (brutto)

Termin wykonania zamówienia

Wysokość kary umownej za zwłokę

 

1

EWANDER - 2 Beata Wysocka, ul. Rynek 24, 83-200 Starogard Gdański

 

836.400,00 zł

 

85 dni

 

1300 zł

 

2

MIGbud sp. z o.o., sp.k, ul. Lewandowskiego 5/9, 70-237 Szczecin

 

643.982,98 zł

 

85 dni

 

1300 zł

 

3

Firma Handlowo-Usługowa GEKO, Wojciech Gryczka, ul. Welecka 4, 72-006 Mierzyn

 

698.000,00 zł

 

100 dni

 

1300 zł

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy , Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

 W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.


Załączniki:

2017/02/28
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2017/02/28, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2017/05/10 09:47:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2017/05/10 09:47:55 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2017/02/28 12:23:03 nowa pozycja