Archiwum zamówień publicznych

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. "Usługa sprzątania w MOSRiR w 2018 r."


Szczecin, dnia 11.01.2018 r.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „Usługa sprzątania w MOSRiR w 2018 r.”

  1. Kwota, brutto jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

485.000,00 zł

2.  Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, i wysokości kary umownej za każde zdarzenie nienależytego wykonania usługi sprzątania.

 

 

 

LP

Nazwa (firma) oraz

adres Wykonawcy

Cena oferty

w złotych brutto

Kara umowna za każde zdarzenie nienależytego wykonania usługi

1

Konsorcjum:

KZU „Pomorze” sp. z o.o.,

ul. Derdowskiego 8/18, 71-178 Szczecin

Zakłady Usługowe „Wschód” sp. z o.o.

ul.  Gazowa 6 20-406 Lublin

605.000,00 zł

1500,00 zł

2

Konsorcjum:

FHU „THOMAS” sp. z o.o., sp. k.

FHU „THOMAS” sp. z o.o.

ul. Lubieszyńska 34

72-006 Mierzyn

 

608.755,29 zł

 

1500,00 zł


2018/01/11
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2018/01/11, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2018/01/26 13:05:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2018/01/26 13:05:40 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2018/01/11 11:35:04 nowa pozycja