Archiwum zamówień publicznych

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: "Remont bieżni na Stadionie Lekkoatletycznym im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej 20 w Szczecinie".


Szczecin, dnia 12.06.2017 r.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn. :Remont bieżni na Stadionie Lekkoatletycznym im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej 20 w Szczecinie

  1. Kwota, brutto jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

4.499.000,00 zł

2.  Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, i wysokości kary umownej za każde zdarzenie nienależytego wykonania usługi sprzątania.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty w złotych brutto

 

Termin wykonania

Wysokość kary umownej za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia

Okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady

 

1

TAMEX Obiekty sportowe SA, ul. Rydygiera 8/3a, 01-793 Warszawa

5.549.981,40 zł

130 dni kalendarzowe

0,2% wynagrodzenia brutto wykonawcy za każdy dzień opóźnienia

36 m-cy ł

 

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk,ul. Podlesie 17, ul. Dąbrowa Górnicza

4.894.183,30 zł

110 dni kalendarzowe

0,4% wynagrodzenia brutto wykonawcy za każdy dzień opóźnienia

60 m-cy ł

 

2017/06/12
udostępnił: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2017/06/12, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2018/01/03 12:43:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2018/01/03 12:43:38 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2017/06/12 11:09:16 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2017/06/12 10:51:12 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2017/06/12 10:47:45 nowa pozycja