Archiwum zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WYKONAWCÓW - WYMIANA LAMP METALOHALOGENKOWYCH NA LEOWE W KOMPLEKSIE SPORTOWYM PRZY UL. WASKIEJ 16 W SZCZECINIE


OGŁOSZENIE O ZEBRANIU WYKONAWCÓW

 

Zamawiający Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji
i Rehabilitacji w Szczecinie działając na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwana dalej ustawą pzp informuje o zwołaniu zebrania wykonawców dotyczącego postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Wymiana lamp metalohalogenkowych na ledowe w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie”

 

Celem zebrania jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację ww. inwestycji oraz dokonanie wizji lokalnej obiektu.

Zebranie odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00.

Miejsce zbiórki– sala konferencyjna w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie.

Zamawiający informuje, że wszelkie koszty uczestnictwa w zebraniu wykonawców ponoszą uczestnicy.

Z zebrania zostanie sporządzona przez Zmawiającego informacja zawierająca zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródła zapytań. Informacja powyższa zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl


2017/08/04
udostępnił: Miejski Ośordek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, wytworzono: 2017/08/04, odpowiedzialny/a: Wojciech Olbryś - dyrektor MOSRiR, wprowadził/a: Aleksandra Staśkiewicz, dnia: 2018/01/03 12:40:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Staśkiewicz 2018/01/03 12:40:35 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2017/08/04 12:40:29 modyfikacja wartości
Aleksandra Staśkiewicz 2017/08/04 12:30:16 nowa pozycja